Kategoria: Ciekawostki

Dopisek na wizytówce d.u.p.a.

Hrabia Kazimierz F. Badeni (polityk, premier rządu austriackiego) wysłał zaproszenie na obiad do lwowskiego profesora filozofii – hrabiego Wojciecha Dzieduszyckiego, w którym zamieścił skrót u.s.o.p.p., oznaczający: „Uprasza się o punktualne przybycie”. W odpowiedzi gość zamieścił skrót d.u.p.a., którym to hrabia Badeni poczuł się mocno dotknięty i wezwał hrabiego Dzieduszyckiego do siebie z prośbą o wyjaśnienie.