Category: Ceremoniały

Ceremoniał letnich Igrzysk Olimpijskich

Kolejni organizatorzy rozbudowywali ceremonie Igrzysk Olimpijskich. Obecne ceremonie są nam znane: jest sztafeta z pochodnią olimpijską, zapaloną w Olimpii i znicz olimpijski, który płonie przez całe igrzyska. Mamy medale olimpijskie, a defiladę podczas otwarcia otwiera reprezentacji Grecji, a kończą gospodarze Igrzysk. Zobaczmy, jakie zmiany wprowadzano na kolejnych igrzyskach olimpijskich.

Pochód rektorski – ceremonia rozpoczęcia roku akademickiego

W pochodzie rektorskim (orszaku rektorskim) spod rektoratu do sali inaugurującej nowy rok akademicki biorą udział Rektor uczelni, prorektorzy, Senat, dziekani oraz inni przedstawiciele społeczności akademickiej. Tradycyjnie pochód rektorski wygląda różnie w zależności od uczelni. Przy ustalaniu kolejności miejsc w przemarszu mamy do czynienia z porządkiem kanonicznym.

Poczet sztandarowy – praktyczne wskazówki

Warto przypomnieć sposób zachowania się pocztu sztandarowego, szczególnie w obliczu zbliżającej się rocznicy odzyskania niepodległości i związanej z nią różnych uroczystości o charakterze szkolnym państwowym, patriotycznym i religijnym. Dlaczego warto to przypomnieć? Gdyż w różnych sytuacjach popełnianie są błędy wynikające z braku znajomości zasad zachowania pocztu sztandarowego.

Ceremonia a ceremoniał

Bywają sytuacje, że gubimy się w znaczeniu słów ceremonia i ceremoniał. Niektóre osoby używają nawet tych sformułowań zamiennie. Czy mają rację? Przyjrzymy się znaczeniom ceremonii i ceremoniałowi. Ceremonia (ang. ceremony, fr. céremonié) jest to uroczysty akt publiczny o charakterze oficjalnym.  Oparty jest on często na formach symbolicznych osadzonych w tradycji i kulturze danego społeczeństwa (religii, organizacji).

Symbolika kwiatów

        W naszej kulturze poszczególnym gatunkom, a nawet kolorom kwiatów przypisywane są różne znaczenia. Symbolika kwiatów rozwinęła się w Konstantynopolu w XII wieku, a do Europy przeniosła ją w I poł. XVIII wieku poetka Mary Wortley Montagu. Początkowo kod kwiatowy przyjął się we Francji, a następnie w innych krajach. W czasach wiktoriańskich

Flaga i jej rozmiary

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 625) polska flaga państwowa jest prostokątnym płatem tkaniny o proporcjach 5:8 o barwach białej u góry i czerwonej u dołu, ułożone w dwóch równoległych pasach tej samej szerokości.