Category: Zwyczaje i tradycje

Wspomnienie zmarłych w różnych kulturach

1 listopada na świecie – jako Święto Zmarłych – obchodzi się bardzo różnorodnie. Być może trafimy do któregoś kraju, w którym zwyczaje i tradycje są różne od tego co znamy z naszych cmentarzy. Dla wyjaśnienia, w kościołach łacińskich jest to Uroczystość Wszystkich Świętych. W krajach, gdzie w większości jest Kościół prawosławny nie ma tradycji modlitwy

Wielkanoc w różnych krajach

Czas Zmartwychwstania Pańskiego – Wielkanocy, jest dla chrześcijan najważniejszym świętem liturgicznym w ciągu roku. Jednak na świecie w różnych krajach spotkamy wiele ciekawych tradycji i zwyczajów, niekoniecznie związanych z religią. Weszły one po prostu do tradycji w danym kraju. Być może byliście kiedyś podczas świąt Wielkiej Nocy w którymś z krajów?

Posty w różnych kulturach

Dla chrześcijan czas poprzedzający Święta Wielkanocne jest okresem zwanym Wielkim Postem. Ale posty spotykamy też w innych religiach: w islamie judaizmie, buddyzmie czy hinduizmie. Jednak to co ważne, to umiejętność zachowania się w sytuacjach zawodowych wśród ludzi, dla których przestrzeganie postu jest ważne.

Żałoba narodowa

W Polsce regulacje dotyczące żałoby narodowej zawarte są w ustawie o o godle, barwach i hymnie RP oraz o pieczęciach państwowych. Ogłoszenia żałoby narodowej podpisuje Prezydent RP z kontrasygnatą Premiera. Ogłoszenie żałoby narodowej skutkuje opuszczeniem flag państwowych do połowy masztu w kraju jak też na budynkach polskich ambasad i urzędów konsularnych za granicą.

Poskładana serweta i chusta a Wielkanoc

W etykiecie stołu serwetka wykonana z materiału płóciennego w kolorze obrusu przy etykiecie stołu ułożona jest zazwyczaj z lewej strony talerza podstawowego (lub też na samym talerzu). Serwetkę podczas posiłku rozkłada się na kolanach. Po zakończeniu posiłku, po deserze, kładzie się ją z lewej strony talerza, jednak nie składa się jej w pierwotnej formie.* Tyle

Nowy Rok w różnych kulturach

W nowym roku wszelkiej pomyślności, dużo radości spełnienia marzeń. Tego najczęściej życzymy sobie wzajemnie, również przedstawicielom zaprzyjaźnionych firm, urzędów czy organizacji. Tak to jest w przypadku przyjętego powszechnie kalendarza gregoriańskiego (kalendarz słoneczny wprowadzony w 1582 roku przez papieża Grzegorza XIII). Co ciekawe to zwyczaj rozpoczynania nowego roku od pierwszego dnia stycznia pochodzi ze starożytnego Rzymu. Mieszkańcy