Szkolenia, coaching etykiety

Od lat prowadzę szkolenia z etykiety biznesu, savoir-vivre w recepcji i sekretariacie oraz etykiety z elementami protokołu dyplomatycznego dla urzędów administracji rządowej i samorządowej. W swoich szkoleniach wykorzystuję własne doświadczenie jako politologa, jak i liczne kontakty ze znajomymi rozsianymi po całym świecie (Argentyna, Australia, Dania, Francja, Holandia, Kanada, Litwa, Niemcy, Singapur, Szwecja, Ukraina, USA, Wielka Brytania).

Prowadzę szkolenia dla grup pracowniczych, dla grup menedżerskich oraz członków kadry kierowniczej oraz coaching i mentoring etykiety dla członków zarządów właścicieli i prezesów firm i organizacji.

Więcej o moich kompetencjach szkoleniowych: http://eceg.pl/wojciech-szymczak/

W razie potrzeby możemy zorganizować dodatkowe wydarzenia (przy okazji) jak krótkie przykładowo: wystąpienia (show) o etykiecie, pokazy dot. kawy i herbaty,  ubiorów; degustacje różnych napoi, inscenizacje bankietów i obiadów uroczystych z nauką zachowania i wygłaszania toastów.

Uczestnicy różnych wydarzeń rozwojowych mogą otrzymać w ramach materiałów dydaktycznych publikację „Etykieta w biznesie i administracji publicznej z elementami protokołu dyplomatycznego”. Więcej o publikacji: http://www.etykietaorganizacji.pl/ksiazka-o-etykiecie/