Category: Państwa i narody

Święta niepodległości

Corocznie 11 listopada w Polsce obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości. Ambasady krajów, które obchodzą święta niepodległości własnych krajów, organizują koktajle i przyjęcia dla innych członków korpusu dyplomatycznego. A kiedy świętują swoje święta niepodległości sąsiedzi Polski?

Szabat w podróży do Izraela

Gdy wybieramy się do Izraela z wizytą, wycieczką czy też pielgrzymką, pewne niedogodności możemy doświadczyć podczas szabatu. Będą zamknięte sklepy, nie będzie jeździła komunikacja, będzie ograniczona liczba czynnych punktów gastronomicznych. W judaizmie szabat jest siódmym dniem tygodnia. Szabat jest dniem świątecznym, dniem wypoczynku. Jest najważniejszym dniem dla wszystkich Żydów.

Nazwy państw i ich mieszkańcy – Europa

Niekiedy bywa, iż pewne nazwy państw lub ich obywateli mogą nastręczać nam różne trudności. W kontaktach z przedstawicielami różnych państw przy okazji relacji służbowych, podczas międzynarodowych konferencji czy spotkań o ile np. w języku angielskim nazwy krajów i ich mieszkańcy nie będą stanowiły problemu, o tyle w języku polskim bywa to różnie.