W negocjacjach – niezależnie od tego, w jakim kręgu kulturowym się odbywają – należy przestrzegać podstawowych zasad savoir-vivre’u. Szczególnie jest to ważne w krajach azjatyckich, które są zaliczane do kręgu krajów o kulturze ceremonialnej. Etykieta powitania, wymiany wizytówek czy wzajemny szacunek są tu bardzo cenione.