Ceremonia a ceremoniał

Bywają sytuacje, że gubimy się w znaczeniu słów ceremonia i ceremoniał. Niektóre osoby używają nawet tych sformułowań zamiennie. Czy mają rację? Przyjrzymy się znaczeniom ceremonii i ceremoniałowi. Ceremonia (ang. ceremony, fr. céremonié) jest to uroczysty akt publiczny o charakterze oficjalnym.  Oparty jest on często na formach symbolicznych osadzonych w tradycji i kulturze danego społeczeństwa (religii, organizacji).

Flaga i barwy narodowe

Corocznie 2 maja obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. W tym dniu szczególnie wywieszamy flagi państwowe, a część budynków, skwerów czy placów przyozdobiona jest barwami narodowymi. Podstawowym pytaniem jednak jest: czym jest flaga państwowa i czym różni się od barw narodowych?

Nazwy państw i ich mieszkańcy – Europa

Niekiedy bywa, iż pewne nazwy państw lub ich obywateli mogą nastręczać nam różne trudności. W kontaktach z przedstawicielami różnych państw przy okazji relacji służbowych, podczas międzynarodowych konferencji czy spotkań o ile np. w języku angielskim nazwy krajów i ich mieszkańcy nie będą stanowiły problemu, o tyle w języku polskim bywa to różnie.

Poskładana serweta i chusta a Wielkanoc

W etykiecie stołu serwetka wykonana z materiału płóciennego w kolorze obrusu przy etykiecie stołu ułożona jest zazwyczaj z lewej strony talerza podstawowego (lub też na samym talerzu). Serwetkę podczas posiłku rozkłada się na kolanach. Po zakończeniu posiłku, po deserze, kładzie się ją z lewej strony talerza, jednak nie składa się jej w pierwotnej formie.* Tyle

Precedencja orderów i odznaczeń

Precedencja orderów i odznaczeń ma swoje źródło w ich starszeństwie, wynikającym ze źródeł prawa oraz zwyczajowej hierarchii ważności odznaczeń w danym państwie. W Polsce starszeństwo (nie ma osobnego dokumentu określającego precedencję) orderów i odznaczeń reguluje Ustawa z dnia 16 października 1992 r o orderach i odznaczeniach.

Dopisek na wizytówce d.u.p.a.

Hrabia Kazimierz F. Badeni (polityk, premier rządu austriackiego) wysłał zaproszenie na obiad do lwowskiego profesora filozofii – hrabiego Wojciecha Dzieduszyckiego, w którym zamieścił skrót u.s.o.p.p., oznaczający: „Uprasza się o punktualne przybycie”. W odpowiedzi gość zamieścił skrót d.u.p.a., którym to hrabia Badeni poczuł się mocno dotknięty i wezwał hrabiego Dzieduszyckiego do siebie z prośbą o wyjaśnienie.

Symbolika kwiatów

        W naszej kulturze poszczególnym gatunkom, a nawet kolorom kwiatów przypisywane są różne znaczenia. Symbolika kwiatów rozwinęła się w Konstantynopolu w XII wieku, a do Europy przeniosła ją w I poł. XVIII wieku poetka Mary Wortley Montagu. Początkowo kod kwiatowy przyjął się we Francji, a następnie w innych krajach. W czasach wiktoriańskich