Autor: Wojciech Szymczak

Wielkanoc w różnych krajach

Czas Zmartwychwstania Pańskiego – Wielkanocy, jest dla chrześcijan najważniejszym świętem liturgicznym w ciągu roku. Jednak na świecie w różnych krajach spotkamy wiele ciekawych tradycji i zwyczajów, niekoniecznie związanych z religią. Weszły one po prostu do tradycji w danym kraju. Być może byliście kiedyś podczas świąt Wielkiej Nocy w którymś z krajów?

Posty w różnych kulturach

Dla chrześcijan czas poprzedzający Święta Wielkanocne jest okresem zwanym Wielkim Postem. Ale posty spotykamy też w innych religiach: w islamie judaizmie, buddyzmie czy hinduizmie. Jednak to co ważne, to umiejętność zachowania się w sytuacjach zawodowych wśród ludzi, dla których przestrzeganie postu jest ważne.

Wizytówki – rozmiary

Popularność różnych formatów w poszczególnych krajach wywodzi się z stosowanych w nich różnych formatów papierów, czy przyjętych zwyczajów. Z przyczyn praktycznych wymiary kart wizytowych nie przekraczają obecnie 90 x 55 mm. Jest to spowodowane produkcją różnych portfeli, folderów czy klaserów do przechowywania kart kredytowych.

Żałoba narodowa

W Polsce regulacje dotyczące żałoby narodowej zawarte są w ustawie o o godle, barwach i hymnie RP oraz o pieczęciach państwowych. Ogłoszenia żałoby narodowej podpisuje Prezydent RP z kontrasygnatą Premiera. Ogłoszenie żałoby narodowej skutkuje opuszczeniem flag państwowych do połowy masztu w kraju jak też na budynkach polskich ambasad i urzędów konsularnych za granicą.

Polskie hymny narodowe

Hymnem państwowym czy narodowym jest uroczysta pieśń czy utwór o charakterze patriotycznym, który jest jednym z symboli państwowych. W historii Polski mamy kilka takich pieśni hymnicznych, do których zaliczymy między innymi Bogurodzicę, Boże coś Polskę, Gaude Mater Polonia, Rotę czy Mazurka Dąbrowskiego.

Pochód rektorski – ceremonia rozpoczęcia roku akademickiego

W pochodzie rektorskim (orszaku rektorskim) spod rektoratu do sali inaugurującej nowy rok akademicki biorą udział Rektor uczelni, prorektorzy, Senat, dziekani oraz inni przedstawiciele społeczności akademickiej. Tradycyjnie pochód rektorski wygląda różnie w zależności od uczelni. Przy ustalaniu kolejności miejsc w przemarszu mamy do czynienia z porządkiem kanonicznym.

Poczet sztandarowy – praktyczne wskazówki

Warto przypomnieć sposób zachowania się pocztu sztandarowego, szczególnie w obliczu zbliżającej się rocznicy odzyskania niepodległości i związanej z nią różnych uroczystości o charakterze szkolnym państwowym, patriotycznym i religijnym. Dlaczego warto to przypomnieć? Gdyż w różnych sytuacjach popełnianie są błędy wynikające z braku znajomości zasad zachowania pocztu sztandarowego.