Żałoba narodowa

W Polsce regulacje dotyczące żałoby narodowej zawarte są w ustawie o o godle, barwach i hymnie RP oraz o pieczęciach państwowych. Ogłoszenia żałoby narodowej podpisuje Prezydent RP z kontrasygnatą Premiera. Ogłoszenie żałoby narodowej skutkuje opuszczeniem flag państwowych do połowy masztu w kraju jak też na budynkach polskich ambasad i urzędów konsularnych za granicą.

Polskie hymny narodowe

Hymnem państwowym czy narodowym jest uroczysta pieśń czy utwór o charakterze patriotycznym, który jest jednym z symboli państwowych. W historii Polski mamy kilka takich pieśni hymnicznych, do których zaliczymy między innymi Bogurodzicę, Boże coś Polskę, Gaude Mater Polonia, Rotę czy Mazurka Dąbrowskiego.

Pochód rektorski – ceremonia rozpoczęcia roku akademickiego

W pochodzie rektorskim (orszaku rektorskim) spod rektoratu do sali inaugurującej nowy rok akademicki biorą udział Rektor uczelni, prorektorzy, Senat, dziekani oraz inni przedstawiciele społeczności akademickiej. Tradycyjnie pochód rektorski wygląda różnie w zależności od uczelni. Przy ustalaniu kolejności miejsc w przemarszu mamy do czynienia z porządkiem kanonicznym.

Poczet sztandarowy – praktyczne wskazówki

Warto przypomnieć sposób zachowania się pocztu sztandarowego, szczególnie w obliczu zbliżającej się rocznicy odzyskania niepodległości i związanej z nią różnych uroczystości o charakterze szkolnym państwowym, patriotycznym i religijnym. Dlaczego warto to przypomnieć? Gdyż w różnych sytuacjach popełnianie są błędy wynikające z braku znajomości zasad zachowania pocztu sztandarowego.

Overdress, czyli ubiór ponad status

Znane jest powiedzenie „nie szata zdobi człowieka”. Poza niedopasowaniem ubioru do okoliczności, nietrafionymi dodatkami, różnymi błędami wynikającymi z nieznajomości zasad, bywają też sytuacje, gdzie osoby – można to określić – są zbyt strojne w stosunku do okoliczności. Takie sytuacje określa się mianem overdress.